Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó szakértői vizsgálat a 2018/2019 tanévben

A 2018/2019 tanévben történő, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó szakértői vizsgálattal kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önt:

Vizsgálatok időpontja: 2019.02.18-2018.02.28

Jelentkezési határidő: 2018.01.29.

Vonatkozó jogszabály:

Az iskoláskorú gyermekek további óvodai nevelésben való részvételével kapcsolatos döntési jogkört, ezzel kapcsolatosan az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó szakértői vélemény szükségességét a 20/2012 EMMI rendelet 21.§. (2) bekezdése szabályozza. A b. pontja alapján az óvoda dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről. Szakértői bizottsághoz, abban az esetben kell fordulni, ha

  1. ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermekfejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
    cb) a gyermek nem járt óvodába,
    cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
    d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A vizsgálati kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • 15/2013 EMMI rendelet 1. sz. melléklete – Szakértői vizsgálat iránti kérelem; Letöltés…
  • 15/2013 EMMI rendelet 4. sz. melléklete – Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére; Letöltés…
  • Óvodai megfigyelések az iskolába lépéshez szükséges fejlettség mérlegeléséhez. Letöltés…

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálatát a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni. A nyomtatványon ki kell tölteni az intézménynek és a szülőnek is az álláspontját. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálatra abban az esetben kerül sor, ha az óvoda és a szülő közt nincs egyetértés, vagy a gyermek 7. életévét betölti augusztus 31.-ig és még egy évig szeretnék az óvodai nevelésben „tartani”. A nyomtatványt az óvodának hivatalosan (óvodavezető és pecsét), valamint a szülőnek kell aláírnia. Nem megfelelően, hiányosan kitöltött nyomtatványt nem áll módunkban elfogadni.

A nyomtatvány mellet kérjük az óvodáktól a gyermekekre vonatkozó (4 oldalas) belső kérdőív kitöltését is. Ezt a kérelem mellé kell csatolni, továbbá a házi orvos által kitöltött Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére.

A szakértői bizottság döntéséhez vizsgált területek, kritériumok:

Engedjék meg, hogy röviden ismertessük az iskolába lépéshez szükséges fejlettség kritériumait. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség biológiai, pszichológiai, szociális érettséget takar. A biológiai érettség fizikai érettséget jelent, melyet a gyermekorvos vizsgál. 6-7 éves korra a gyermek testének aránya megváltozik, fokozatosan közelít a felnőtt kor arányokhoz. Kb. 115-120 cm magas, 22-24 kg. A fogváltás is ebben a korban kezdődik el, és 10 éves korig tart. A szervezet teherbíróbb lesz, megritkulnak a betegségek.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálat a másik két terület – a pszichés és szociális érettség- felmérésére irányul. Pszichés érettség alatt a figyelem, emlékezet, gondolkodás változását értjük. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérő gyermek képes rendszeres, alapos megfigyelésre, ki tudja zárni a felesleges információt. Kialakul a tudatos, szándékos figyelem, képes egy dologra koncentrálni. A rövid idejű emlékezetének kapacitása közelít a felnőttekéhez. Segítségével a gyermek összetett feladatok megoldására képes. Emlékezeti stratégiákat alkalmaz az információ kódolásához, tárolásához, előhívásához. Gondolkodásukra jellemző, hogy kialakul a mennyiség, súly, térfogat állandóság. Képes a műveletek megfordítására.

Az iskolába lépő gyermek szociális érettségére jellemző, hogy egyre önállóbban látja el önmagát. Szülei jelenlétét nem igényli idegen helyzetben. Igyekszik a közösségbe beilleszkedni. Elfogadja a feladat helyzetet, egyedül elvégezi a feladatokat, Kialakult a feladattudata, feladattartása, teljesítmény-motivációja. Elviseli a monotóniát. Ezek a munkaérettség jelei. Hosszú ideig tud egy helyben ülni. Betartja a szabályokat.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálat célja, hogy fent leírt területekkel kapcsolatban részletes képet kapjunk gyermekéről.

Ahhoz, hogy a gyermekét ne érje váratlanul a helyzet, fontos, hogy otthon felkészítsék a vizsgálat menetére.

A vizsgálat menete:

A vizsgálati helyzet legelején a gyermekek ismerkedhetnek, játszhatnak a váróteremben. Ez alatt kollégáink már megfigyelik őket. Ezt követően egy irányított csoportos helyzet következik, ahol 6 fős csoportokban oldanak meg feladatokat a gyermekek. Ez idő alatt kollégáink a szülőkkel négyszemközti helyzetben átbeszélik a fejlődés eddigi menetét. A gyermekek foglalkozása 45-60 percig tart, utána egy 20 perces szünet következik. Ennek célja, hogy pihenjenek az egyéni helyzet előtt, amely egy újabb 45-60 perces foglalkozás lesz.

Kollégáink a vizsgálat végén visszajeleznek, összegzik a vizsgálaton tapasztaltakat, de előfordulhat, hogy nem születik azonnal döntés.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálat teljes időtartama megközelítőleg 120-140 perc.

Kérjük, a vizsgálatra pontosan érkezzenek, és minden esetben a recepciós ablaknál jelentkezzenek be.

A szakértői bizottság döntését a szülő és az óvoda postai úton kapja meg.

 

Üdvözlettel:

Almásy-Hegedüs Andrea
Tagintézmény-igazgató