Kezdőlap

Célunk a Zuglóban, a Főváros XIV. kerületében élő és/vagy nappali munkarendben tanuló 0-18 év közötti gyermekek/tanulók szűkebb és tágabb társadalmi környezetbe való beilleszkedésének javítása, tanulási képességeiknek fejlesztése, társadalmi esélyegyenlőségük biztosítása. Ennek érdekében minden rászoruló gyermek részére az egyéni szükségleteihez igazodó komplex terápiát, fejlesztést nyújtunk.

A pedagógiai szakszolgálati feladat köznevelési alapfeladat, mely a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segíti. Tagintézményünk feladata azon gyermekek, tanulók szakellátásának biztosítása, akik egyéni állapota, fejlődésének egyéni jellemzői szükségessé teszik különböző pedagógiai, pszichológiai fejlesztő, korrekciós, kompenzációs terápiás ellátást.

Tagintézményünk közel 100 munkatársa dolgozik azon, hogy a hozzánk forduló több ezer gyermek részére biztosítsa a szükséges megsegítést a legrövidebb várakozási időn belül. Tagintézményünk általános emberi és egységes szakmai elvek alapján dolgozik. Munkánk középpontjában a diagnosztika, terápia, prevenció és a rehabilitáció áll. Kollégáink magasan képzett szakemberek, széles körű terápiás, módszer specifikus képzettséggel, tapasztalattal rendelkeznek, elkötelezett „segítő szakemberek”. Munkánk középpontjában a ránk bízott gyermekek sorsa iránti felelősségvállalás és segítés áll.

Az alábbi kilenc szakszolgálati területen széleskörű szolgáltatást nyújtunk a helyi szükségletek folyamatos figyelemmel kísérése mellett:

  • a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
  • a fejlesztő nevelés,
  • tankerületi szakértői bizottsági tevékenység,
  • a nevelési tanácsadás,
  • a logopédiai ellátás,
  • a konduktív pedagógiai ellátás,
  • a gyógytestnevelés,
  • az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja,
  • a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.